sâmbătă, 3 martie 2018

ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ PENTRU ELEVIElevii claselor a XI și a XII a au oportunitatea, și în acest an școlar, să-și evalueze trăsăturile de personalitate și interesele personale pe platforma online Asses Manage Navigate, un produs eficient, realizat de către o firma olandeză, www.amn.ro,
https://colegiultehniciuliumaniu-simleusilvaniei-sj.amn.ro/insight_ro/, obținut prin intermediul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj.
Instrumentul Toolkit este deosebit de atractiv pentru elevi, la finalul testării generează un raport ușor de parcurs de către elevi în care sunt prezentate cele mai relevante informații.
Acest chestionar are ca scop cartografierea personalității și a intereselor elevului, precum și a opțiunilor educaționale și de carieră ale acestuia.
 Raportul acestui chestionar oferă informații esențiale pentru o mai bună cunoaștere a elevului și a opțiunilor educaționale și de carieră ale acestuia. În cadrul acestui chestionar se identifică două direcții de evaluare, atât în ceea ce privește interesele personale ale elevului, cât și cu privire la personalitatea acestuia. Interesele personale reprezintă preferințele elevului în legătură cu o anumită activitate sau cu un anumit mediu de lucru; în această secțiune sunt descrise interesele personale ale elevului analizate din punctul de vedere al fiecăruia din cele șase tipuri de personalitate ale modelului Holland. În secțiunea complementară este analizată personalitatea elevului, luând în considerare criterii precum: comunicarea, lucrul în echipă, planificarea și organizarea, lucrul pe cont propriu, adaptarea la schimbare etc. Conform teoriei lui Holland(1997), cele mai multe persoane pot fi clasificate în șase tipuri pure: realist,  investigator,  artist, sociabil, întreprinzător și convențional iar tot după autor există șase medii de muncă analoage cu tipurile pure de personalitate descrise mai sus. Așa cum s-a arătat deja, indivizii își selectează mediul de muncă care este congruent cu tipul lor de personalitate. În intervențiile de consiliere este important să ajuți elevii în a-și alege un mediu de muncă care să se potrivească cel mai bine cu tipul său de personalitate.
În urma administrării chestionarului, fiecare elev primește raportul generat automat care va fi analizat împreună cu consilierul școlar. În vederea consilierii elevilor în procesul de orientare școlară și educațională, vor fi combinate rezultatele celor două părți ale testării. Astfel, în funcție de interesele personale exprimate și de personalitatea elevului, vor fi analizate activitățile și mediile de lucru care i se potrivesc cel mai bine. În acest scop vor fi enumerate exemplificativ specializări educaționale și profesii reprezentative pentru fiecare domeniu în parte. 
Elevii interesați se pot înscrie pentru testare la Cabinetul de consiliere, prof. Camelia Bîrsan.  Vino la consiliere!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu