joi, 27 iulie 2017


                 Curriculum Vitae
EuropassInformaţii personale

Nume / Prenume
  Bîrsan Camelia Mariana
Adresă(e)
Str.Partizanilor nr.11 bl A7 et 3 ap 13  Simleu Silvaniei  455300,Sălaj
Telefon(oane)

                   Mobil:
0741434620
Fax(uri)

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
  Româna


Data naşterii
  26.06.1976


Sex
Feminin


Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Consilier Şcolar
Educational


Experienţa profesională
 Grad didactic I


Perioada
2011-2017
2006-2011
2002-2006
1996-2002

2014 – prezent, consilier educativ/responsabil cu programele şi proiectele extracurriculare la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
Funcţia sau postul ocupat
2011 - până în prezent, consilier şcolar în CJRAE Sălaj cu activitatea la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Simleu Silvaniei şi Scoala Gimnazială Nr. 1 Marca Sălaj
2006-2011 – consilier şcolar la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
2002-2006 – profesor psihopedagog la Şcoala Speciala Şimleu Silvaniei
1996-2002 – educator suplinitor la Şcoala  Specială Şimleu Silvaniei

Activităţi şi responsabilităţi principale
Asigurarea asistenţei psihopedagogice prin informarea, cunoaşterea şi consilierea individuală şi de grup a elevilor, prin acţiuni de îndrumare metodică a cadrelor didactice, a părinţilor şi de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor

Numele şi adresa angajatorului
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj
e-mail:
cjrae_salaj@yahoo.com


Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie /Invăţământ


Educaţie şi formare

Perioada
·         2015-2017 – Master în Ingineria, dreptul şi Economia Dezvoltării Durabile, Facultatea de Inginerie a Mediului, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.
·         Februarie 2017 – Curs de formare ,,Tehnici Inovative de Educaţie”, Asociaţia Română pentru Cercetare şi Inovaţie, Cluj Napoca
·         Aprilie 2016 - Curs de formare prin Erasmus + ,,Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environmentes”, Lisabona - Portugalia;
·         Septembrie 2015 – Curs de formare în ocupaţia de Formator
·         Noiembrie 2014 – Curs de formare în Managementul Furiei la Universitatea din Oradea
·         Ianuarie 2014 – Curs pentru scriere de proiecte Erasmus +, Zalău
·         Decembrie 2012 – Sustinerea examenului pentru gradul didactic I.
·         Noiembrie 2012 – Dutch-Romanian educational exchenge programme, LVO Parkstad, Olanda.
·         Martie 2012 – Curs „Formarea abilităţilor parentale pentru prevenirea consumului de substanţe la copii şi adolescenţi-Eu şi copilul meu” – prin mecanisme de finanţare europene SEE, prin Agenţia Naţională Antidrog şi CEPCA Sălaj.
·         Aprilie 2011- Februarie 2012 – Curs de formare „Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul didactic din categoria nefilologi în vederea creşterii accesibilităţii informaţiei şi dezvoltării strategiilor educaţionale proprii” proiectul POSDRU/87/1.3/S/ 64125.
·         Iulie 2011 – Curs de formare prin programul LLP-COMENIUS-Mobilităţi individuale ”Psychology series: Communication, Conflict Resolution and Counselling Skills”- Cipru, Nicosia- AESCHYLOU ARCADE, iulie 2011.
·         2010 - 2011 – Curs de formare în ocupaţia de Designer instrucţional- Cluj Napoca, Cognitrom – mai 2011.
·         Aprilie 2011 – Curs de formare „Formare de facilitatori în prevenirea abandonului şcolar”.
·         2010-2011- Curs de formare în Diagnoza, intervenţia şi prevenţia anxietăţii la copii şi adolescenţi şi Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii mintale la copil şi adolescent, decembrie 2011.
·         2010-2011–am urmat un curs de formare în Evaluarea psihologică(computerizată) a copiilor şi adolescenţilor, organizat de Cognitrom, APR şi ASCR, decembrie 2011.
·         2010-2011-am urmat un curs de formare în Diagnoza, prevenţia şi intervenţia în tulburările de atenţie şi hiperactivitate(ADHD) organizat de Cognitrom, APR şi ASCR.
·         August 2008 -am obţinut gradul didactic II.
·         Iunie 2008 - am urmat un curs de formare în Educaţie Raţional Emotiva şi Comportamentală.        
·         August 2004 -am obţinut definitivarea în învaţământ.
·         2002-2003 - am urmat un curs de perfecţionare în Educatie Specială.
·         2002 – am obţinut licenţa în specializarea Pedagogie Socială în cadrul UBB
·         2002 - am absolvit Facultatea de Pedagogie Socială în cadrul Universităţii “Avram Iancu“ Cluj Napoca.
·         1995-am obţinut atestat în Programare si Operare Tehnica de Calcul.
·         1995 –am absolvit Liceul Teoretic ” Simion Bărnuţiu” Simleu Silvaniei.
Calificarea / diploma obţinută
·         Diploma de Master în Ingineria, dreptul şi Economia Dezvoltării Durabile, Facultatea de Inginerie a Mediului, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.
 • Atestat de formare continuă a personalului didactic, furnizor Asociaţia Română pentru Cercetare şi Inovaţie
 • Certificat de participare la cursul ,,Action Methods Improving Motivation and Quality in Learning Environmentes”,
 • Certificat ANC în ocupaţia de Formator
 • Certificat de Grad I
 • Certificat de participare la programul „Dutch-Romanian educational excenge programme”.
 • Certificat de partipare la cursul „Formarea abilităţilor parentale pentru prevenirea consumului de substanţe la copii şi adolescenţi-Eu şi copilul meu”
 • FCE –Certificare Cambridge Level B1.
 • Certificat de partipare la cursul ”Communication, Conflict resolution and Counselling skills”.
 • Certificat de absolvire a cursului de formare in ocupaţia „Designer instrucţional”.
 • Diplomă de participare la cursul de formare de facilitatori în proiectul „Scoala pentru toţi” de prevenire a abandonului şcolar .
·         Diploma pentru certificarea competenţelor - Diagnoza, intervenţia şi prevenţia anxietăţii la copii şi adolescenţi .
·         Diploma pentru certificarea competenţelor- şi Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii mintale la copil şi adolescent.
 • Diploma pentru certificarea competenţelor în Evaluare psihologică computerizată a copiilor şi tinerilor.
 • Diploma pentru certificarea competenţelor Diagnoza, prevenţia şi intervenţia în tulburările de atenţie şi hiperactivitate(ADHD).
 • Certificat de absolvire a cursului Educaţie raţional emotivă şi comportamentală.
 • Certificat Grad II  -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic al Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca-august 2008.
 • Certificat Definitivat -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic al Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca-august 2004.
 • Adeverinţă absolvire a unui Curs de perfecţionare în Educatia  specială -Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic al Universităţii Babes-Bolyai Cluj-Napoca
·         Diploma de Licenţă  sesiunea iunie 2002–Specializarea Pedagogie Socială -obţinută la Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj Napoca
·         Atestat in competente I.T. –ajutor programator(analist)-operator tehnica de calcul 
·         Diploma de Bacalaureat –Liceul Teoretic “Simion Bărnuţiu”Şimleu Silvaniei


Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
  Competenţe de comunicare
  Competenţe de evaluare a copiilor
  Design Instrucţional
  Evaluare psihologică computerizată a copiilor şi tinerilor
  Diagnoza, prevenţia şi intervenţia în tulburările de atenţie şi hiperactivitate (ADHD).
Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii mintale la copil şi adolescent.
Diagnoza, intervenţia şi prevenţia anxietăţii la copii şi adolescenţi.
Pedagogie (generala, preşcolară, a ocrotirii minorilor ).
Psihologie (generala, vârstelor, socială, cognitivă, muncii).
Psihopedagogia deficientelor, Psihodiagnostic, Logopedie, Consiliere Educaţională,
Metodica si didactica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Asociaţia Română pentru Cercdetare şi Inovaţie
ANPCDEFP
ISJ Sălaj-POSDRU
Agenţia Naţionala Antidrog
Aeschelyou Arcade-Nicosia Cipru
Cognitrom, APR şi ASCR-POSDRU
Universitatea “Avram Iancu “- Facultatea de Pedagogie Sociala Cluj Napoca
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic al Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţionalăAptitudini şi competenţe personaleLimba(i) maternă(e)
Română


Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
 Lb. Engleză, Certificat Cambridge Level B1
Autoevaluare

Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)

Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
Exprimare scrisă
Limba Engleză

B1
Utilizator independent
B1
Utilizator independent
B1
Utilizator independent
B1
Utilizator independent
B1
Utilizator independent

Limba Germană

A1
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
A1
Utilizator elementar
A1
Utilizator elementar
A2
Utilizator elementar
Competenţe şi abilităţi sociale
Prezenţă plăcută, fire deschisă, sociabilă;
Asumarea de responsabilităţi, respectare de termene, receptivitate la noutăţi în domeniul de activitate;
Creativitate, inovaţie, spirit de iniţiativă;
Capacitate sporită de adaptare la situaţii şi persoane noi, de colaborare cu alte structuri;
Calităţi de bun organizator, în fiecare an coordonez proiecte de prevenţie/intervenţie la nivelul şcolii, sunt responsabil în comisii tematice, responsabil al Comisiei diriginţilor şi responsabil cu proiectele şi programele educative;
Spirit de echipă –am experienţa muncii în echipă consolidată prin coordonarea comisiilor tematice.


Competenţe şi aptitudini organizatorice
 - între anii 2015-2017 am coordonat Cercul Pedagogic al Consilierilor Educativi din bazinul Şimleu Silvaniei
- între anii 2015-2017 am făcut parte din Consiliul Consultativ al ISJ -  Consiliere Educativă
- între anii 2014 - 2017 am fost coordonator de proiecte şi programe extracurriculare la Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Simleu Silvaniei, sunt responsabil de Cerc Pedagogic al consilierilor educativi din bazinul Simleu Silvaniei, sunt membru în consiliul consultativ al ISJ- domeniul, consiliere educativă
- sunt responsabil cu diseminarea proiectelor Erasmus + de la Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei
-  în trecut am făcut parte din Consiliul de Administraţie al CJRAE Sălaj.
- coordonez Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor la şcoală şi Comisia de combatere a violenţei din şcoală – la Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Simleu Silvaniei
-administrez pagina de socializare pentru promovarea imaginii Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”, https://www.facebook.com/CTIMSIMLEU?ref=bookmarks
 - Am coordonat multe proiecte educative în şcoala şi în comunitate pentru elevi, premiate la concursuri de profil la nivel judeţean, regional şi naţional: ,,Exprimă-te liber!”, „Mesajul meu Antidrog”.
- Am  organizat Workshopuri pentru elevi, profesori, diriginţi şi părinţi pe diferite teme de interes.


Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Stăpânesc limbajele de programare: Pascal, C, FoxPro studiate în timpul liceului
Operare PC: Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Publisher, MovieMaker, Internet;
Aplicaţii grafice: Photoshop;
Aplicaţii web: PreziCompetenţe şi aptitudini artistice
În anul trecut şcolar 2014-2015 am coordonat activitatea elevilor înscrişi la concursul de consiliere şcolară prin Artterapie „Exprimă-te liber!”, la Concursul Naţional ,,Mesajul meu antidrog”, la Festivalul Judeţean de Teatru pentru Elevi
Deţin un blog personal unde postez/ scriu poveşti pentru copii:  http://cameliabirsan.blogspot.ro/ şi un blog de consiliere pentru promovarea în socail media a activităţii desfăşurate: https://csapctim.blogspot.ro/Alte competenţe şi aptitudini
In februarie  2011 am urmat un curs de pregătire în acordarea primului ajutor organizat de Societatea Română de Cruce Roşie în urma căruia am obţinut un certificat de absolvire;
Aptitudini de comunicare asertivă, Aptitudini de rezolvare/negociere a conflictului;
Iniţiez în fiecare an în şcoala noastră programe de prevenţie şi intervenţie pe diferite teme:adaptare şcolară, comportamente de risc în adolescenţă, colaborez cu instituţii din oraş în diverse proiecte şi parteneriate educaţionale;
Hobby: tenis de câmp, fotografia, lectura, dansul, muzica.


Permis(e) de conducere
Categoria B


Informaţii suplimentare
·         Fac parte din echipa de realizare şi implementare a proiectelor ERASMUS+ la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Simleu Silvaniei
·         În anul şcolar 2016-2017 am participat la o mobilitate Erasmus + în Valencia, Spania
·         În anii şcolari 2013-2015, am participat la reuniuni de proiecte prin programul Comenius în Italia-Mestre;
·         În anul şcolar 2011-2012 am participat la o vizită pregătitoare în vederea depunerii unui proiect multilateral Comenius cu parteneri din 5 ţari europene;
·         In anul şcolar 2010-2011 am participat la o reuniune de proiect multilateral Comenius -BIOSE, în Italia, Sicilia;
·         In anul 2010 am participat la un seminar pe tema combateri violenţei în şcoli „Tineri împotriva violenţei”- Cluj Napoca
·         In anul 2010 am participat  la Simpozionul Naţional „Edmund Nicolau”cu lucrare scrisă „Creativitatea şi stimularea comportamentului creativ la elevi”, lucrarea fiind publicată cu ISSN
·         În anul şcolar 2008-2009 am  participat la o reuniune de proiect multilateral Comenius –SEED în Olanda, Rotterdam-parteneri din 6 ţări  iar în ianuarie 2010 la o reuniune de proiect  multilateral Comenius-BIOSE în Şimleu Silvaniei parteneri din 7 ţări

Referinţele pot fi furnizate la cerere:
Psiholog Dr. Melania Gârdan, director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj, cjrae_salaj@yahoo.com
Prof. Dr.Stelian Flonta, directorul Colegiului Tehnic “Iuliu Maniu “Şimleu Silvaniei sflonta@colim.ro, ctim@yahoo.com
Prof. Alina Brăban alina_chim@yahoo.com - responsabil cu proiectele Comenius la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Simleu Silvaniei
Prof. Psiholog Mesaroş Adina – Coordonator CJAP Sălaj, cjap_salaj@yahoo.comAnexe